Sesiune examen acces la profesie 05 și 06 octombrie 2019

 1. Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 5şi 6 octombrie 2019,după cum urmează:
 • În ziua de 5 octombrie 2019va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 6 octombrie 2019va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
 • În ziua de 6 octombrie 2019va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.

În anul 2019 examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat se organizeaza în zilele de 05 și 06 octombrie 2019.

Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să susțină acest examen, vă facem cunoscut faptul că termenul pentru depunerea dosarelor pentru participarea la examenul de admitere la stagiu s-a prelungit până la data de 19 septembrie 2019.

 1. Dosarul candidaților pentru profesia de expert contabil trebuie să conțină următoarele documente:
 • cererea de înscriere și Curriculum Vitae conform modelului (vezi Formulare – Acces la profesie de pe site);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercitiu deplină (eliberat de neurolog / psihiatru);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licență recunoscută de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.
 • copie CI;
 • 3 fotografii tip buletin
 • copie certificat căsătorie (în situația în care există diferențe de nume pe documente);
 • taxa de înscriere de 175 Euro la cursul BNR din ziua plății pentru categoria expert contabil
 1. Dosarul candidaților pentru profesia de contabil autorizat trebuie să conțină următoarele documente:
 • cererea de înscriere și Curriculum Vitae conform modelului (vezi Formulare – Acces la profesie de pe site);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (eliberat de neurolog / psihiatru),
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării.
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • copie CI;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • copie certificat căsătorie (în situația în care există diferențe de nume pe documente);
 • taxa de înscriere de 125 Euro la cursul BNR din ziua plății pentru categoria contabil autorizat.

Actele trebuie prezentate in ordinea menționată într-un dosar și se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveţi domiciliul.

C. Pentru candidații absolvenți de masterat cu care CECCAR are încheiate protocoale privind echivalarea examenului de acces:

Candidații care doresc să își echivaleze examenul de admitere la stagiu în baza masteratului vor depune dosarele de echivalare până cel târziu în data de 03 septembrie 2019. Mai multe detalii privind dosarele de echivalare găsiți la rubrica Accesul la profesie / Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil, de pe site-ul nostru.