Sesiuni de examen de aptitudini

Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) se va organiza în zilele de 13 aprilie 2019 (proba scrisă) şi 20 aprilie 2019 (proba orală).

 

In atentia candidatilor la examenul de aptitudini Sesiunea 13 si 20 aprilie 2019

Vă informăm ca in zilele de 13 și 20 aprilie 2019, CECCAR va organiza o noua sesiune a Examenului de aptitudini.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filială un dosar plic cuprinzând:

  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
  • certificatul de stagiu;
  • copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  • copie legalizată a diplomei de masterat pentru stagiarii care și-au echivalat examenul de acces în baza masteratului;
  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
  • copie a actului de identitate (BI/CI);
  • certificat de cazier judiciar;
  • adeverinta medicala care sa certifice capacitatea de exercitiu deplina (eliberata de un medic specialist psihiatru sau neurolog)
  • două fotografii tip BI/CI.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi telefonic  0725/001.522 sau prin email ceccarcluj@ceccarcluj.ro.