In atentia candidatilor la examenul de aptitudini Sesiunea 21 si 28 aprilie 2018

Vă informăm ca in zilele de 21 si 28 aprilie 2018, CECCAR va organiza o noua sesiune a Examenului de aptitudini.

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii care si-au finalizat stagiul si se afla in termenul legal de sustinere a examenului,  stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive, precum şi stagiarii care se încadrează în prevederile regulamentului privind reducerea stagiului.

Pentru a vă putea înscrie la acest examen trebuie să aveţi îndeplinite toate obligaţiile de stagiu aferente celor trei ani de stagiu.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
  • certificatul de stagiu;
  • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
  • copie a actului de identitate (BI/CI);
  • certificat de cazier judiciar;
  • adeverinta medicala care sa certifice capacitatea de exercitiu deplina (eliberata de un medic specialist psihiatru sau neurolog)
  • Adeverinţă medicală care să certifice capacitatea de exercitiu deplina (eliberata de un medic specialist psihiatru sau neurolog)adeverință medicală;
  • două fotografii tip BI/CI.

Depunerea dosarelor se va face in perioada 01-16 martie 2018.

Programa examen aptitudini Aprilie 2018

In atentia candidatilor la examenul de aptitudini

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi telefonic 0264/430.373(birou stagiu) sau prin email ceccarcluj@ceccarcluj.ro.