Sesiune extraordinară examen acces la profesie 07 și 08 decembrie 2019

 

În zilele de 07 și 08 decembrie 2019 CECCAR organizează o sesiune extraordinară a Examenului de acces la profesie.

Termenul de depunere al dosarelor este 22 noiembrie 2019.

 

Dosarul de înscriere va avea următorul conținut:

– cererea de înscriere și Curriculum Vitae conform modelului (vezi Formulare – Acces la              profesie de pe site);

– certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercitiu deplină (eliberat de neurolog / psihiatru);

– copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare pentru categoria expert contabil și are studii medii, cu diploma de bacalaureat pentru categoria contabil autorizat, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării;

– certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;

– copie CI;

– 3 fotografii tip buletin;

– copie certificat căsătorie (în situația în care există diferențe de nume pe documente);

– taxa de înscriere de 175 Euro pentru experți contabili și 125 Euro pentru contabili autorizați, la cursul BNR din ziua plății pentru categoria expert contabil.

Pentru candidații care nu au promovat examenul de acces în sesiunea din octombrie 2019, dosarul va conține următoarele documente:

  • Cererea de înscriere conform modelului (vezi Formulare – Acces la profesie de pe site);
  • 3 fotografii tip buletin;
  • Taxa de înscriere este de 500 lei pentru categoria expert contabil; 350 lei pentru categoria contabil autorizat.

Candidații care doresc să își echivaleze examenul de admitere la stagiu în baza masteratului vor depune dosarele de echivalare până cel târziu în data de 20 noiembrie 2019. Mai multe detalii privind dosarele de echivalare găsiți la rubrica Accesul la profesie / Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil, de pe site-ul nostru.

 

Actele trebuie prezentate in ordinea menționată într-un dosar și se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveţi domiciliul.

Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online.