Rezultate contestaţii Examen de Aptitudini 2018 Proba scrisă din 10 noiembrie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele obţinute în urma analizei contestațiilor aferente probei scrise a examenului de aptitudini, organizat în 10 noiembrie 2018, au fost afişate la avizierul filialei, azi 16.11.2018.

Potrivit reglementărilor în vigoare hotărârile comisiei de reexaminare sunt definitive.