Rezultate contestaţii Examen de  admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil din  zilele de 06 şi 13 octombrie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele obţinute în urma analizei contestațiilor aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, organizat în zilele de 6 şi 13 octombrie 2018, au fost afişate la avizierul filialei, azi 05.11.2018.

Potrivit reglementărilor în vigoare hotărârile comisiei de reexaminare sunt definitive.