Reexaminare stagiari 19-20 iulie 2019

 

Reexaminarea stagiarilor din anul I, II și III aferentă semestrului I-2019, se va desfășura la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Teodor Mihali, nr. 56, Cluj-Napoca, conform următorului program:

VINERI 19 IULIE 2019 – Restanțele aferente disciplinelor anului I-semestrul I.
Proba scrisă va începe la ora 16.00 în Amfiteatrul de la parter;
Proba orală va avea loc în aceași zi și aceași locație, după finalizarea probei scrise.

SÂMBĂTĂ 20 IULIE 2019 – Restanțele aferente disciplinelor anului II-semestrul I
Proba scrisă va începe la ora 09.00 în Amfiteatrul de la parter;
Proba orală va avea loc în aceași zi în Sala P02, după finalizarea probei scrise.

SÂMBĂTĂ 20 IULIE 2019 – Restanțele aferente disciplinelor anului III- semestrul I
Proba scrisă va începe la ora 12.15 în Amfiteatrul de la parter;
Proba orală va avea loc în aceași zi în sala P02 de la ora 09.00.

Proiectele practice restante vor trebui actualizate cu cerințele din proiectele corespunzătoare din semestrul I-2019. Proiectele actualizate sunt disponibile pe platformă.

Restanțierii din anul III 2018 (cei care au finalizat 3 ani de stagiu dar nu au promovat toate evaluarile semestriale) vor susține probele scrise ale restanțelor corespunzatoare anului 2018 Vineri, 19 iulie 2019, de la ora 16:00 în Amfiteatrul de la parter.