În atenţia candidaţilor la examenul de aptitudini din zilele de 09 și 16 noiembrie 2019

Examenul se va desfăşura la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Teodor Mihali, nr. 56, Cluj-Napoca, Amfiteatrul parter.

Examenul de aptitudini din 09 și 16 noiembrie 2019 va avea următorul program de desfăşurare:

 

  1. Examenul pentru categoria expert contabil:

 

În data de 09 noiembrie 2019 proba scrisă astfel:

– Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate şi Doctrină și deontologie profesională;

– Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză;

– Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit şi Expertiză contabilă.

În data de 16 noiembrie 2019 , ora 09.00 va avea loc proba orală pentru candidații admiși care au obținut minim nota 7 la proba scrisă.

 

  1. Examenul pentru categoria contabil autorizat:

 

În data de 09 noiembrie 2019 proba scrisă astfel:

-Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate şi Doctrină şi deontologie profesională

În data de 16 noiembrie 2019, ora 09.00 va avea loc proba orală pentru candidații admiși care au obținut minim nota 7 la proba scrisă.

 

Accesul candidaţilor în sală se face la ora 08.00 pe baza Cărţii de Identitate (nu se admit alte documente de identificare).

Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice şi/sau alte materiale.

Este permisă numai folosirea unui calculator de birou pentru calcule matematice simple.

Examenul este înregistrat Audio-Video.