Examen aptitudini 13-15 martie 2020

În zilele de 13 și 15  martie 2020 CECCAR organizează sesiunea ordinară a Examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil sau de contabil autorizat.

Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea martie 2020, se pot înscrie stagiari care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului și stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare.

Încrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul.

Înscrierea stagiarilor se face în baza unui dosar care va cuprinde:

  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
  • copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  • copie legalizată a diplomei de masterat pentru stagiarii care și-au echivalat examenul de acces;
  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
  • copie a actului de identitate (BI/CI);
  • certificat de cazier judiciar;
  • adeverință medicală care să certifice capacitatea de exercițiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
  • două fotografii tip BI/CI.
  • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxele se pot achita în contul bancar deschis la BCR Cluj Cont bancar: RO19RNCB0106044180940001, beneficiar CECCAR Filiala Cluj, CUI: RO 7426179.

Sesiunea examenului de aptitudini din luna martie 2020 se organizează în zilele de 13 şi 15 martie 2020 și va avea următoarea structură:

Categoria expert contabil:

– Vineri, 13 martie 2020: proba scrisă (3 ore) din Audit, Evaluare si Doctrină și   deontologie profesională;

– Duminică, 15 martie 2020: proba scrisă (3 ore) din Contabilitate + Pauza (2 ore) + proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Expertiza contabila si Drept;

Categoria contabil autorizat:

– Duminică, 15 martie 2020: proba scrisă din Contabilitate (3 ore) + Pauză (2 ore) +  probă scrisă (3 ore) din Fiscalitate, Drept și Doctrină si deontologie profesională.

 

Depunerea dosarelor se face în perioada 03-25 februarie2020, la filiala din raza de domiciliu a stagiarului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul.  

Pe site-ul filialei puteí consulta  Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil si de contabil autorizat.