Examen aptitudini 09 și 16 noiembrie 2019

Prin Hotărârea Consiliului Superior CECCAR cu nr. 19/523 din 29.06.2019 s-a aprobat organizarea în luna noiembrie 2019 a unei sesiuni extraordinare a Examenului de aptitudini, astfel în data de 09 noiembrie 2019 se va desfășura proba scrisă și în data de 16 noiembrie 2019 proba orală.

Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2019, se pot înscrie stagiari care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului și stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare.

Înscrierea stagiarilor se face în baza unui dosar care va cuprinde:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală  care sa certifice capacitatea de exercitiu deplina (eliberata de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile din anii 2016, 2017, 2018 și aprilie 2019 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea 09-16 noiembrie 2019 doar cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicalăcare să certifice capacitatea de exercitiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru categoria expert contabil şi 125 Euro pentru categoria contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 Termenul pentru depunerea dosarelor este 28 octombrie 2019.  

Taxele se pot achita în contul bancar deschis la BCR Cluj Cont bancar: RO19RNCB0106044180940001, beneficiar CECCAR Filiala Cluj, CUI: RO 7426179.