CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE APTITUDINI SESIUNEA 10 si 17 noiembrie 2018

– Cerere de înscriere la examenul de aptitudini (formular tip);

– Copie de pe certificatul de acces la stagiu;

– Copie de pe B.I./C.I.;

– Adeverinţă medicală care să certifice capacitatea de exercitiu deplina (eliberata de un medic specialist psihiatru sau neurolog)

– Certificat de cazier judiciar;

– Copie legalizată de pe diploma de licenţă si de pe diploma de masterat (pentru candidaţii care si-au echivalat examenul de acces) sau de pe diploma de bacalaureat (pentru candidaţii cu studii medii)

– Copie de pe certificatul de căsătorie dacă a intervenit modificarea numelui;

–  2 poze color de 2/2,5.

– Dosar plic.

Depunerea dosarelor se face în perioada 10-23 octombrie 2018.

Taxa de examen este de 175 euro pentru candidaţii experţi contabili, respectiv 125 euro pentru candidaţii contabili autorizaţi. Taxa se calculează în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii şi se achită în momentul depunerii dosarului.