Examene


In atenţia candidaţilor la examenul de acces la profesie din zilele de 06 octombrie şi 13 octombrie 2018

Examenul se va desfăşura la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA), Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, Cluj-Napoca, Amfiteatrul A2- parter. În ziua de 06 octombrie 2018, ora 11.00 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore pentru categoriile expert contabil si […]


Examen de acces la stagiu si examenul de aptitudini

Examenul de acces la stagiu Regulament privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil  Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu Sesiuni de […]


Sesiuni de examen de acces la stagiu 2018

I. Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018, după cum urmează: În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat; În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare […]


Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) este organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România.Anual, CECCAR organizează examen de admitere de stagiu în vedere obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Astfel, CECCAR oferă […]


Rezultate contestaţii examen aptitudini 06 noiembrie 2016

Rezultatele la contestatiile examenului de aptitudini, din 06 noiembrie 2016, s-au afişat la sediul filialei CECCAR-Cluj,  astăzi 11 noiembrie  2016, Ora 16.00. Potrivit reglementarilor in vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive. Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba orală a examenului în data de 13 noiembrie 2016, ora 09.00 la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea […]


Test de admitere in Grupul Expertilor Judiciari

Testul de admitere in GEJ a expertilor contabili, membri activi ai Corpului, se va organiza zilele de: 05.12.2016, ora 16-18 şi 16.12.2016, ora 16-18 Perioadele de depunere a cererilor de înscriere si a fiselor de optiuni (inclusiv pentru cei exceptati de la sustinerea testului) sunt următoarele:  până la data de 24.11.2016 pentru prima sesiunea, si […]


Rezultate proba scrisă examen aptitudini 06 noiembrie 2016

Rezultatele la proba scrisă a examenului de aptitudini, din 06 noiembrie 2016, s-au afişat la sediul filialei si la locaţia examenului, astăzi 10  noiembrie 2016, Ora  13.00. Potrivit regulamentului, pot fi depuse contestatii in termen de 24 ore de la data afisarii rezultatelor la adresa de mail: contestatii@ceccaro.ro sau pe fax: 021/ 330.88.88. Candidaţii declaraţi […]


1 2 3